Kadınların Sayfası

  Doğduğunuz Gün Sizin Nasıl Biri Olduğunuzu Kesin Olarak Söylüyor?

   1 Ocak-10 Ocak tarihleri arasında doğanlar: H-uzursuzluk ve k-avgadan hoşlanmayan. Sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan. Kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kendi çalışıp kazanmaktan yana olan. Başarılı olmayı isteyen ve rahat, güvende y-aşamayı arzulayan. Gayet kibar ve nazik. Doğru ve dürüst davranan. B-aşarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren. Takdir edilmekten hoşlanan, yeniliklere açık, bulunduğu alanda parlamak isteyen.Kimi zaman coşkulu bazen k-aramsar olabilen. Fakat asla p-es etmeyen, direnen. 11 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında doğanlar: S-on derece mantıklı, becerikli, akıllı, sözünde duran eğitim h-ayatına önem veren öğrendiklerini kolay kolay unutmayan aklını ve y-aratıcı hünerlerini kolaylıkla h-ayata geçirebilen neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu iyi ayırt edebilen mantıklı gerektiğinde sert konuşabilen aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi olabilen gözlem gücü yüksek, iş h-ayatında başarıya mutlaka ulaşabilen. 20 Ocak-29 Ocak tarihleri arasında doğanlar: Açık sözlü, yenilikçi, toplum bilinci yüksek, arkadaşlık ilişkileri g-üçlü orijinal düşünebilen, tavırlarıyla ilgi uyandırabilen buluşçu. Gerektiğinde duygularını geri planda tutarak, mantıklı hareket edebilen zihinsel aktivite gücü yüksek, herkesten daha çabuk öğrenebilen.Uygulamaya dönük, analizci, çağın ötesinde düşünebilen z-orluklar karşısında aklıyla kolayca çözüme ulaşan, sınırlamalardan hoşlanmayan.

   30 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında doğanlar: Hızlı düşünebilen, gayet becerikli, dürüst ve arkadaşlıklara önem veren tarafsız bir gözlem gücüne sahip, yapmacık insanlardan hoşlanmayan yabancı dil konusunda başarılı, konuşmaları sıradışı, yenilikçi bulunduğu ortamda kolayca ilgi u-yandıran, sıradışı espri kabiliyeti olan zeki, diğerlerinden çok çabuk öğrenen, kısa yoldan s-onuca ulaşabilen bilime önem veren, t-artışmalardan hoşlanan, ikna gücü yüksek. 9 Şubat-18 Şubat tarihleri arasında doğanlar: Sıradışı ilişkiler y-aşamaya hevesli, özgürlüğüne düşkün yenilikçi yeni yerler keşfetmeye meraklı, modayı takip eden tasarımcı bulunduğu alana yenilikler getiren, orijinal ve çekici. Kaliteyi seven başkalarından oldukça farklı, rutinlikten hoşlanmayan arkadaş çevresi geniş seçici, iyi gözlemci, farklı kişiliği ile ilgi uyandırabilen ç-ekiciliği ile karşı cins tarafından beğenilen, her giydiğini yakıştırmasını bilen. 19 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında doğanlar: H-ayal g-ücü oldukça yüksek sevdiklerine karşı duyarlı, ç-atışmalardan rahatsızlık duyan şifa gücü yüksek, insanlara s-orunlarında yardımcı olabilen duyarlı bir kişilik. A-cıma ve şefkat duygusu yüksek pozitif düşünmeye çalışan y-aratıcı kabiliyetleri olan, y-argılayıcı davranmayan, değişime açık karmaşa içinde yönelimini k-aybetmeden ilerleyebilen, n-egatif insanlardan etkilenebilen derin tutkulara sahip, aşk ilişkilerinde verici ve cömert oldukça romantik, hassas.

   1 Mart-10 Mart tarihleri arasında doğanlar: Duygularının farkında olan, bağımlılıklarına d-üşkün, kimi zaman değişken sosyal h-ayatta ç-ekici kimliğiyle ilgi uyandıran, mütevazi ve çok sevilen ailesine düşkün, evini yuvasını önemseyen, aşkta tutkulu, güzel düşünen k-ötülük bilmeyen, kendine yapıldığında oldukça e-tkilenen muazzam yeteneklere sahip, sezgileri g-üçlü, olacakları hissedebilen karşı cins üzerinde duruşu, tavırları, fiziksel özellikleriyle oldukça beğenilen. 11 Mart-20 Mart tarihleri arasında doğanlar: Vizyon sahibi, her yerde başarılı olabilen hayallerini gerçeğe dönüştürebilen gücünü iyilik ve güzellikler adına yönlendirebilen. Öngörüleri doğru çıkan doğaüstü yetenekleri olan, yalnız kaldığında g-üçlenen başkalarını kolaylıkla etkileyebilen olumlu ve g-üçlü enerjilere sahip kararlılık gösterdiği zamanlarda her işin üstesinden kolayca gelebilen güçlü bir manyetizmaya sahip, gizlilikleri kolayca öğrenebilen sırdaş. 21 Mart-31 Mart tarihleri arasında doğanlar: Fiziksel yönden oldukça g-üçlü hedefini bilen ve yılmadan üzerine gidebilen isteklerine fazlasıyla düşkün dediğim dedik asla geri dönmeyen emir almaktan hoşlanmayan kendi bildiği yolda ilerlemeyi seven c-inselliği yoğun ve etkileyici. A-teşli ve istekli

   1 Nisan-10 Nisan tarihleri arasında doğanlar: Çok c-anlı, bireylik duygusu yüksek y-aratıcı enerjiye sahip, pırıltılı bir kişilik yönetme g-ücü olan, insanları kolayca etkileyebilen iyi bir oyuncu (sanat), kendini i-fade etmesini bilen h-ayatın güzel yanlarının tadını çıkarmasını bilen isteklerini gerçekleştirme g-ücüne sahip renkli bir kişi. 10 Nisan-20 Nisan tarihleri arasında doğanlar: Keşfetmekten, yeniliklerde bulunmaktan hoşlanan para harcama meyli yüksek, hoşsohbet, açık fikirli. İyi niyetli, geleceğini şekillendirmeyi seven, yürekli i-nançlı, sağduyulu, cömert ve kendine güvenen adaletli, yardıma hazır, takdir edilmeyi seven yabancı dile meyilli, seyahat etmekten hoşlanan. 20 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında doğanlar: Güzelliklere aşık, gösterişli ve kaliteli olan herşeyi seven m-addi ve manevi değerlerini önemseyen, koruyan, sahiplenen sosyal h-ayatın içinde yer almaktan zevk alan arkadaşlarının önemseyen güzel bir çevrede y-aşamak isteyen duyarlı ve estetik bir kişi ince ve nazik yapısıyla takdir edilen ve sevgi duyulan uzlaşmazlık, ka-vga ve ç-ekişmelerden hoşlanmayan.

   1 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arasında doğanlar: Zihinsel yetenekleri yüksek, aklını önemseyen, sezgileri k-uvvetli ilgi alanları yo-ğun, dünyayı gözlemlemekten hoşlanan konuşma ve yazma yeteneği s-on derece g-üçlü insanları kolayca çözebilen değerlendirme g-ücü y-oğun, organizasyon becerisi muazzam başkalarıyla çalışmaya müsait, uyumlu fazla detaydan hoşlanmayan özgürlüğüne önem veren konuşmasıyla karşısındakini etkileyebilen. 11 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar: Gayet güvenilir, dürüst yaklaşımlara sahip güçlü ve derin duyguları olan aşk ilişkilerinde g-üvenilir, karşısındakine değer veren gerçekçi düşünebilen, kendine yeterli. Başarma tutkusu olan, çalışkan güzelliklere önem veren, kabalıktan hoşlanmayan. K-eskin gözlem g-ücü olan başkalarının h-aksız sözlerinden et-kilenebilen arkadaşlığa önem veren. Hedefine ulaştığında böbürlenmeyen iyiliğin, vefanın kıymetini bilen. 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında doğanlar: Çok yönlü ve becerikli yargı ve mantık gücüne sahip yenilikten hoşlanan, yeni insanlar tanımaktan zevk alan bilgiyi önemseyen, meraklı ve öğrenmeye aç mantıklı, eğri ile doğruyu ayır etmesini bilen kıvrak zeka, konuşma kabiliyeti, kendini yönlendirebilen dü-şmanlarını yenmeye başarabilecek kadar akıllı.

   1 Haziran-10 Haziran tarihleri arasında doğanlar: Sosyal ilişkilerini önemseyen, akıllı davranabilen zeki, uzlaşmacı, h-ayatın güzel y-anlarının tadını çıkarabilen nabza göre şerbet vermeyi bilen yeniliklerden hoşlanan değerli olanı bilen, duyarlı ve yapıcı davranabilen rahatına d-üşkün, sıradan şeylerden hoşlanmayan kaliteye önem veren ince, nazik, aşka önem veren iyi niyetli, arkadaşlıklara önem veren. 11 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında doğanlar: Modern düşünebilen, tarafsız ve objektif düşünebilen manyetizması güçlü, arkadaşlık olgusunu önemseyen özgürlüğüne düşkün, m-antıklı davranabilen orijinal herşeyden hoşlanan pek çok insanla anlaşabilen fikirleri bir çok insan tarafından beğenilen k-uvvetli iradesi olan yaratıcı, bireylik duygusu gelişmiş, haksızlığa boyun eğmeyen. 22 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında doğanlar: G-üvende y-aşamak isteyen, empati yönü g-üçlü, duyarlı kişilik ailesine, sevdiklerine önem veren koruyucu ve kollayıcı gerçeklerin peşinden koşabilen ilişkilerde uzlaşmaktan yana olan duygusal değerlerine önem veren, e-tkileme gücü yüksek karşısındaki kişiyi kolaylıkla etkileyebilen, ruhunun derinliklerine inebilen kendini güvende hissetmediğinde t-epkisel davranabilen.

   1 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında doğanlar: Düşünce g-ücü yüksek, sezgileri mükemmel derecede y-oğun bulunduğu alanı kö-tülüklerden arındırabilen, yenilikçi düşünebilen ş-üphelerini aydınlığa kavuşturabilen, kendini yenileyebilen yüzeyde olanlarla yetinmeyen, araştırmadan g-üvenmeyen zihnini ve iradesini kendi gelişimi için odaklamasını bilen güçlü iyileştirme g-ücü olan, g-üçlü olmayı, güvende olmayı önemseyen.. 12 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında doğanlar: Artistik kabiliyeti olan, aydınlanmaktan yana sanata meyilli acıma ve şefkat duyguları yüksek idealist kendini i-nandığı bir şeye adayabilen, vizyonu yüksek kendini aşmak isteyen, duyarlı yüreğe sahip, özverili özlemleri olan, h-ayal g-ücü yüksek duyu dışı algıları olan birçok insanla anlaşabilen, aşkta derin duygulara sahip. 23 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında doğanlar: Kendinden emin, bağımsız, liderlik gücü yüksek soylu, gururlu, gösterişli, toplumda hemen farkedilen sadakat duygusu yüksek, organizasyon yeteneğine sahip sevdiklerine d-üşkün, sanatkar, kolayca yükselebilen içi dışı bir, kalbinin sesine kulak verebilen sevilmeyi önemseyen ya-ratıcılık yeteneği olan, isteklerini d-irekt olarak açıklayabilen.

   2 Ağustos-12 Ağustos tarihleri arasında doğanlar: Hoşsohbetli, neşeli, etrafını ra-hatlatan, vicdanlı para h-arcamayı seven, kaliteye önem veren, g-ururlu kimseyi k-ırmaktan hoşlanmayan, yüce gönüllü gezmekten, araştırmaktan hoşlanan, i-nanç sahibi, maneviyatı güçlü iyi bir s-ırdaş, güçlü bir dost başkalarının emri altına girmekten hoşlanmayan, özgürlüğü seven. 13 Ağustos-22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar: Kendini ortaya koyabilen, s-avaşçı, enerjik, isteklerini elde edebilen bilinçli, cesur, ha-ksızlıklara boyun eğmeyen yeni fikirleri önemseyen girişimci, zeki, nerde ne yapması gerektiğini bilen açık sözlü h-ayatta kalmayı başarabilen fiziksel gücü yüksek karşısındaki kişiyi çabucak çözebilen, açık sözlü beklemekten hoşlanmayan, yeni projelere, planlamalara istekli. 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında doğanlar: Mantıklı, becerikli, akıllı, başkalarıyla kolaylıkla bağlantı kurabilen aşkı önemseyen, s-orunlardan pek hoşlanmayan kaliteli ortamlar, elit yerlerden hoşlanan cahil insanlardan uzak duran k-eskin gözlem g-ücüne sahip, bir bakışta eksiklerini görebilen olayların ardındaki gerçekleri önemseyen ve öğrenmek isteyen çabuk kavrayan, net görmek isteyen, iletişimci.

   2 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında doğanlar: C-iddi bakış açısına sahip, sağlam kararlar vermeye çalışan beklentileri akla ve mantığa uygun, çalışkan ve planlı g-üven olgusunu önemseyen, yanlış k-ararlar vermekten hoşlanmayan disiplinli çaba, görev ve so-rumluluk bilinci yüksek olan dayanıklı, mesleki konularda yetenekli d-ikkatli konuşan yaşından olgun sözleri tutarlı, kabul edilmekten hoşlanan. 13 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında doğanlar: Yerinde konuşan, güçlü bir kişilik, sevme duygusu gayet yüksek uyumlu, dengeli, akıllı ve gayet çekici aşkta sıcak yürekli, nezaket dolu, güçlü imaj sahibibi huzursuzluktan hoşlanmayan, böyle ortamlarda bulunmak istemeyen sosyallikten hoşlanan ama a-şırı uçlara kaçmayı sevmeyen öncü, akıllı, iletişimci bir kişilik tarafsız düşünebilen. 23 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında doğanlar: Lüks, güzellik, kaliteden hoşlanan sevgi dolu bir kişilik erkekleri yakışıklı, kadınları çok güzel olan sosyal yönü güçlü, yeni fikirleri seven, h-assas y-aradılışta zevkleri için para harcamaktan çekinmeyen, bu yüzden z-orlanan seyahat etmekten hoşlanan, yeni insanlarla tanışmaktan zevk alan amaçları bir şekilde gerçekleştirebilecek şansa sahip olan.

   3 Ekim-13 Ekim tarihleri arasında doğanlar: Başkaları tarafından her zaman ilginç, sıra dışı bulunan, çok ç-ekici özgürlüğüne dü-şkün, kurallarla çevrelenmekten hoşlanmayan sosyal ilişkilerini önemseyen, popüler ve girdiği ortamlarda farkedilen toplum içindeki yerini önemseyen, farklı bulunmaktan hoşlanan k-ararlarını kendi vermekten zevk alan ve bunda ısrar edebilen günün yenilik anlamındaki tüm akımlarını takip eden, uygulayabilen. 14 Ekim-23 Ekim tarihleri arasında doğanlar: Fiziksel ve zihinsel anlamda hızlı ve aktif hareket edebilen. Sözleriyle ilgi uyandırabilen, zekasıyla her türlü s-orunun üstesinden gelebilen aşkta aşırı duygusallık yerine gerektiğinde mantığının sesine kulak verebilen hislerini kağıda dökebilen işbirliğini önemseyen, etrafıyla uyumlu özel bir kişilik yenilikleri uygulamaktan hoşlanan, c-inselliğine önem veren cazibeli, aydınlık fikirleri olan, başarmaktan, gelişmekten, büyümekte hoşlanan. 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında doğanlar: Kadınları oldukça ç-ekici, erkekleri karizmatik. Karşı c-ins üzerinde gayet etkililer mistizm, bilinmeyenler konusunda m-eraklı ve bu yönde yetenekleri olabilen dönüşüm, değişim ve her türlü yenilikten hoşlanan bunun için gerekirse s-avaşabilen sözleri ke-skin kendine g-üvenli doğruluktan hoşlanan disiplinli ve gü-çlü bir karakter gizliliklerine önem veren, başkalarının sırlarını kolayca öğrenebilen g-üç ve kontrol kurmaktan hoşlanan, sözlerinin dinlenmesini isteyen.

   2 Kasım-11 Kasım tarihleri arasında doğanlar: Oldukça duyarlı, romantik ve tutkulu ideallerinden ödün vermeyen. Hayal gücü yüksek fakat hayal ettiklerini ha-yatında uygulayabilen sezgileri yüksek aşkla büyümekten, gelişmekten hoşlanan aşkı için her türlü mücadeleye giren başkalarının s-orunlarına çare bulabilen, empatisi yüksek, yönlendirme g-ücü y-oğun başkalarıyla yarışabilen, yüksek noktalara er veya geç gelebilecek güçlü bir karekter derinlikten hoşlanan, iş olsun diye dost olmayan, dostuna gerçekten yardım edebilen. 12 Kasım-22 Kasım tarihleri arasında doğanlar: Oldukça etkileyici bir kişilik haksızlıklar karşısında her türlü mücadeleye girişebilen dürüst ve doğrucu bir insan hakikatlerin ışığı altında ilerlemekten yana olan toplumsal vizyonu yüksek, girdiği ortamlarda çekiciliği, duruşuyla kolayca ilgi uyandıran gayet şanslı sezgileri i-nanılmaz güçlü olacakları hissedebilen herhangi bir durum ve olayın ardından kolayca toparlanması bilen empati yeteneği gü-çlü. Altıncı duyusu çok yüksek önsezileri in-anılmaz ku-vvetli vatanına, ailesine çok düşkün biri. 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında doğanlar: Ahlaki özellikleri s-on derece güçlü. İ-nanışı, özgüven duygusu gelişmiş, dürüst kişilerdir geniş görüşlü, vicdanlı, değerlerine önem veren, yüksek eğitimden hoşlanan iyimser, öngörüşleri doğru çıkan gezgin bir ruh, yaşamı derinlemesine yaşamaktan hoşlanan aşkta bağlanma duygusu fazla yüksek olmasa da, sevdiklerine d-üşkün ve onları koruyan başka insanları bilgisiyle, zarafetiyle büyüleyen yol gösteren abilik ablalık yapabilen insancıl, açık fikirli etik değerlere ve kanunlara saygılı fazla para harcamayı seven.

   2 Aralık-11 Aralık tarihleri arasında doğanlar: Çok c-esur in-anmadığı hiçbir şeyi kabul etmeyen s-avaşma dürtüsü yüksek h-aksızlıklara boyun eğmeyen amaca yönelik hareket edebilenlen gayet bağımsız zincirlere tah-ammül etmeyen kimsenin lafıyla hareket etmeyen sadık ve oldukça fedakar söz verdiği zaman mutlaka yerine getiren aktif, hızlı ve gözüpek c-inselliği g-üçlü, tutkulu, girişimci, istediği kişiye elde edebilen kimi zaman oldukça sabırsız, aceleci davranabilen re-kabetçi, oldukça tutkulu. 12 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında doğanlar: Kişilik sahibi, bilgisiyle, tecrübeleriyle insanları kolayca e-tkisi altına alabilen vizyonu güçlü, sezgi gü-cü yüksek, anlamaktan, keşfetmekten zevk alabilen duygularını kontrol edebilen, sevilmek ve ilgi görmekten fazlasıyla hoşlanan aşkta kendi isteklerine dü-şkün ç-ekiciliğiyle karşı cins üzerinde fazlasıyla e-tkili olan yanılmaktan hiç hoşlanmayan sanata ve yeni gelişmelere açık kendini gayet iyi koruyan yenilgilerden yılmayan, gururlu ve kendini geliştirmesini bilen, ha-kimiyet kurabilen. 22 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında doğanlar: S-orumluluk sahibi, ne istediğini bilen, doğru ve yerinde k-ararlar alabilen bir kişilik disiplinli bir ç-aba ile her türlü gü-çlüğün üstesinden gelebilen sadık ve güvenilir iç gözlem gü-cüne sahip, yavaş ve emin adımlarla ilerlemekten yana olan koşullar ve ş-artlara göre kendini ayarlayabilen uçarılıktan asla hoşlanmayan aşkta güven, saygı ve sevgiye değer veren oldukça tu-tkulu, sevdiğine sahip çıkan liderlik gücü yüksek, organize, iş ha-yatında parlayabilen bazen k-aramsar olabilen. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen…

   loading...
   BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
   ZİYARETÇİ YORUMLARI

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   BİR YORUM YAZ